«Татымал» соода маркасынан - жыпар жыттуу ашкѳктѳр жана татымалдар. Жашоо биз менен даамдуу!

Байланыштар

ОсОО "Татымал групп"

Дареги:
Кыргыз Республикасы,
Шопоков ш, Советская көч. 2 уй,

Иштөө убактысы:
дш-иш: 9:00 дөн 18:00 чей.
дем алуу күнү: жш.

Телефон:
+ 996 557 77 55 11

E-mail:
tatymal@hotmail.com

Ѳнѳктѳштѳр жана Ѳкүлчүлүктѳр

Биз - СНГ аймагындагы баардык дүкѳндѳрдүн ѳкүлдѳрүн, биз менен иштешүүгѳ чакырабыз.

Ѳзүңүздүн аймагыңызда, биздин ишкананын ѳкүлү болуп иштешүүнү каалайсызбы? Биздин компанияга, ѳзүңүз жѳнүндѳ кыскача маалыматты тѳмѳнкү info@tatymal.ru, дареги боюнча жѳнѳтсѳңүз, сизге иштешүү шарттары менен бирге,учурдагы дүң баасындагы прайс-лист жѳнѳтүлѳт. Биздин компания сиздер менен биргелешип иш жүргүзүүгѳ даяр. Биз дайым сиздерди ѳз кардарларыбыздын арасынан кѳргүбүз келет!

«Татымал Групп»